اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی آشنایی با برنامه ­ریزی استراتژیک

رسالت رازی دوره آشنایی با برنامه ­ریزی استراتژیک برگزار می کند

شرکت اعتباربخشی رسالت رازی برگزار می کند:

دوره آموزشی آشنایی با برنامه ­ریزی استراتژیک

Ë معرفی دوره:

برنامه­ریزی به آن دسته اقداماتي اطلاق مي­شود كه مشتمل بر پيش­بيني هدف­ها و اقدامات لازم براي رويارويي با تغييرات و مواجه شدن با عوامل نامطمئن از طريق تنظيم عمليات آينده است و برنامه­ريزي استراتژيك، آماده سازي سازمان براي پاسخگوئي مناسب و بهنگام در مقابل تغييرات محيطي داخل و خارج سازمان مي باشد.

Ë سرفصل های دوره:

  • آشنایی با مدلهای مختلف برنامه ریزی استراتزیک
  • برنامه ريزی برای برنامه ريزی استراتژيک
  • تحلیل وضعیت موجود سازمان
  • تبيين رسالت، دورنما و ارزش های سازمانی
  • شناسايي مشکلات استراتژيک
  • تعيين اهداف و مقاصد سازمان
  • تدوين استراتژي هاي سازمان
  • انتخاب شاخص­هاي سنجش و پايش عملكرد سازمان
  • پایش و ارزیابی

Ë

 گروه هدف:

 مدیران مراکز بهداشتی و درمانی، دانشجویان و دانش آموختگان مدیریت، مسئولین دفاتر بهبود کیفیت و دفاتر اعتباربخشی در بیمارستان‌ها، کارشناسان مدیریت در بیمارستان‌ها، اعضای تیم RCA  بیمارستان‌ها، اعضای تیم ایمنی بیمار، پزشکی قانونی

Ë مدرس دوره: استاد منیری

Ë تاریخ و مدت دوره:

دوره طی 1 روز(صبح و عصر) و به صورت کارگاهی در 21 مهر ماه برگزار خواهد شد.

Ë هزینه دوره:

 هزینه شرکت برای هر نفر برابر با 2/100/000 ریال است.  این هزینه شامل پکیج آموزشی، صدور گواهینامه، ناهار و پذیرایی می باشد). ثبت نام قطعی با واریز وجه به شماره حساب:  56/ 35237551بانک ملت شعبه اسکان کد 65201 به نام شرکت اعتباربخشی رسالت رازی امکان پذیر است.

(به علت محدودیت تعداد، لطفاً قبل از هرگونه اقدامی با واحد آموزش تماس بگیرید. اولویت با ثبت نام های قطعی است)

تلفن: 22133484-22133505-021                       نمابر: 22374576-021

شماره تلگرام 09399614775

این دوره به صورت سفارشی در محل بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی نیز قابل برگزاریست.