اطلاعیه کارگاه آموزشی شناسایی و مدیریت فرآیندهای سازمانی

شرکت رسالت رازی کارگاه آموزشی شناسایی و مدیریت فرآیندهای سازمانی برگزار می کند

 

کارگاه آموزشی شناسایی و مدیریت فرآیندهای سازمانی

Ë معرفی دوره:

فرآيند مجموعه فعالیت­های متوالی و مرتبط بوده که محصول خاصی را بوجود می­آورد و برای ایجاد این محصول به درون دادهای خاصی نیاز دارد که زمینه را برای درست عمل نمودن آن فراهم می­سازند. در این دوره آموزشی می‌آموزیم چگونه فرآيندهای موجود و مدیریت آنها در هر سازمان برای دستیابی به ماموریت سازمان طراحی شده­اند: تا با عملکرد بهتر نیازهای اساسی مردم را تأمین نمایند.

Ë سرفصل های دوره:

  • آشنایی با فرآیند و فرآیند نویسی
  • آشنایی با نگرش فرآیندی
  • آشنایی با مدل های مدیریت فرآیند
  • آشنایی با روش پایش فرآیند

Ë گروه هدف:

 مدیران مراکز بهداشتی و درمانی، مسئولین دفاتر بهبود کیفیت و دفاتر اعتباربخشی در بیمارستان‌ها، کارشناسان مدیریت در بیمارستان­ها، کارشناسان مدیریت کیفیت، مدیران پرستاری، مسئول ایمنی بیمار

Ë مدرس دوره:

دکتر رضا تویسرکان منش

 

Ë تاریخ و مدت دوره:

دوره طی 2 روز (صبح و عصر) و به صورت کارگاهی در 5 و 6 دی ماه برگزار خواهد شد.

Ë هزینه دوره:

هزینه شرکت برای هر نفر برابر با 4200000 ريال می باشد. (این هزینه شامل پکیج آموزشی، صدورگواهینامه، ناهار و پذیرایی می باشد).

ثبت نام قطعی با واریز وجه به شماره کارت 6104337926709567 بانک ملت به نام رضا تویسرکان منش امکان پذیر است.

(به علت محدودیت تعداد، لطفاً قبل از هرگونه اقدامی با واحد آموزش تماس بگیرید.