تقویم آموزشی نیمه اول 1397

تقویم آموزشی نیمه اول 1397

تقویم آموزشی نیمه اول 1397 شرکت اعتباربخشی رسالت رازی

ردیف

نام دوره

هزینه (ريال)

روز

تاریخ دوره

مدرس

مدت دوره

1

دوره آموزشي آشنايي با برنامه ­ريزي استراتژيك

2/500/000

سه شنبه

4 اردیبهشت

دکترعلی محمدزاده

1روز

2

دوره آموزشي مديريت ريسك آينده نگر برمبنايFMEA

2/500/000

چهارشنبه

5 اردیبهشت

دکتر براتی

1 روز

3

 دوره آشنایی با FOCUS PDCA

2/500/000

دو شنبه

24 اردیبهشت

اعلام خواهد شد

1 روز

4

گزارش نویسی پرستاری، کاردکس نویسی

2/500/000

سه شنبه

25 اردیبهشت

دکتر ظریف رفتار

1 روز

5

دوره آشنایی با نیازسنجی آموزشی بر مبنای بر اساس استاندارد ایزو 100015

2/500/000

چهارشنبه

26 اردیبهشت

مهندس بابانژاد

1روز

6

مدیریت بازاریابی و تبلیغات در مراکز خدمات درمانی

2/500/000

دوشنبه

7خرداد

استاد منیری

1 روز

7

دوره آشنایی با شاخص های ارزیابی عملکرد در اعتباربخشی

2/500/000

سه شنبه

8خرداد

دکتر تویسرکان منش

1 روز

8

دوره آموزشي آشنايي با برنامه­ريزي عملياتي

2/500/000

دوشنبه

21خرداد

دکتر ظریف رفتار

1 روز

9

دوره آموزشي شناسايي و مديريت فرآيندهاي­سازماني

2/500/000

سه شنبه

22خرداد

دکتر تویسرکان منش

1روز

10

دوره آموزشي آشنايي با حقوق گیرندگان خدمت

2/500/000

دو شنبه

4تیر

اعلام خواهد شد

1 روز

11

تجزيه و تحليل حوادث با متدهاي مختلف و تدوين سناريو

2/500/000

سه شنبه

5تیر

دکتر مرادیان

1روز

12

دوره آموزشي جامع آشنايي با نقش نظام پرداخت

Casmix DRG

2/500/000

پنج شنبه

7تیر

بهلولی

1 روز

13

دوره آموزشي آشنايي با شيوه هاي سنجش رضايت

گيرندگان خدمت

2/500/000

سه شنبه

12تیر

دکتر براتی

1 روز

14

دوره آشنایی با تحلیل علل ریشه ای وقایع(RCA )

2/500/000

چهار شنبه

13تیر

دکتر براتی

1 روز

15

دوره آموزشي آشنايي با شيوه­هاي بهبود مستمر و برنامه­هاي بهبود كيفيت

5/000/000

دوشنبه وسه شنبه

25 و 26تیر

دکترظریف رفتار

2 روز

16

بهره­وری و مدیریت هزینه و درآمد در مراکز درمانی و بهداشتی

2/500/000

چهارشنبه

27تیر

دکتر عظیم پور

1روز

17

دوره آموزشي شناسايي و مديريت فرآيندهاي­سازماني

2/500/000

سه شنبه

9مرداد

دکتر تویسرکان منش

1روز

18

دوره آشنایی با ممیزی داخلی

2/500/000

چهار شنبه

10 مرداد

مهندس حسینیان

1 روز

19

مهارتهای تفکر خلاق و روش های حل مساله

2/500/000

پنج شنبه

11 مرداد

استاد منیری

1 روز

20

روش­های اجرایی تدوین سناریو  و ارزیابی کمی مانور

2/500/000

دوشنبه

22 مرداد

مهندس آهسته

1روز

21

دوره تخصصي ايمني ساختمان، تأسيسات و تجهيزات بيمارستاني "

5/000/000

سه شنبه و چهارشنبه

23 و 24 مرداد

مهندس آهسته

2 روز

22

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب با رویکرد اعتباربخشی

7/500/000

یک شنبه تا سه شنبه

28، 29، 30مرداد

دکتر تویسرکان منش

3روز

23

دوره آموزشي آشنايي با مديريت پروژه در بيمارستان

2/500/000

یک شنبه

4شهریور

اعلام خواهد شد

1 روز

24

دوره آشنایی با تحلیل علل ریشه ای وقایع(RCA )

2/500/000

دو شنبه

5 شهریور

اعلام خواهد شد

1 روز

25

دوره آشنایی با ایمنی بیمار

2/500/000

سه شنبه

6 شهریور

اعلام خواهد شد

1 روز

26

دوره آموزشي مديريت ريسك آينده نگر برمبنايFMEA

2/500/000

دوشنبه

12شهریور

اعلام خواهد شد

1 روز

27

مدیریت بحران (مدیریت خطرحوادث و بلایا)

 بر مبنای سنجه های جدید اعتباربخشی

5/000/000

سه شنبه و چهارشنبه

13 و 14 شهریور

اعلام خواهد شد

2 روز

28

دوره مستند سازی  استانداردهای جدید اعتباربخشی

2/500/000

سه شنبه

20شهریور

اعلام خواهد شد

1 روز

29

دوره آموزشي كنترل عفونت هاي تجهیزات پزشکی بيمارستاني

2/500/000

چهارشنبه

21 شهریور

دکتر گنجوی

ا روز

30

دوره آموزشي اصول و فنون مذاکره

2/500/000

پنج شنبه

22 شهریور

استاد منیری

1 روز

31

دوره آموزشي آشنايي با s 5 در نظام سلامت

2/500/000

یکشنبه

25 شهریور

اعلام خواهد شد

1 روز