دوره آموزشی آشنایی با FOCUS PDCA روز 24 اردیبهشت1397

FOCUS PDCA دوره آموزشی آشنایی با روز 24 اردیبهشت1397

شرکت اعتباربخشی رسالت رازی با اخذ تاییدیه آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به  برگزار می کند:

دوره آموزشی آشنایی باFocus PDCA 

 24 اردیبهشت1397

“ آنچه که شما  در این دوره خواهید آموخت(سرفصل دوره):

þانتخاب فرآیندی مناسب برای ارتقا                         þتشکیل تیم یا صاحبان فرایند

þشفاف سازی وضعیت جاری فرآیند                          þ تعیین علل نوسان فرآیند

þانتخاب راهکار ارتقاء                                                þ تهیه برنامه ارتقاء

þاجرای برنامه                                                            þ ارزشیابی نتایج

þتثبیت نتایج ارتقاء                                             

“ گروه هدف:

مدیران مراکز بهداشتی و درمانی، مسئولین دفاتر بهبود کیفیت و دفاتر اعتباربخشی در بیمارستان‌ها، کارشناسان مدیریت در بیمارستان­ها، اعضای تیم برنامه­ریزی بیمارستان، مترون، دانشجویان و دانش آموختگان پرستاری، کارشناسان مدیریت در بیمارستان‌ها، سوپروایزر آموزشی و اعضای تیم ایمنی بیمار و ...

“ مدرس دوره:

 اعلام خواهد شد

“ مکان دوره:

در محل شرکت اعتباربخشی رسالت رازی در محدوده تهران، میدان صنعت واقع در بلوار فرحزادی برگزار می ­شود که البته دو الی سه روز قبل برگزاری دوره کروکی و آدرس دقیق برای افراد با ثبت نام قطعی، ارسال می ­شود.

“هزینه دوره:

هزینه شرکت برای هر نفر برابر با 2/500/000 ريال می باشد. ( این هزینه شامل پکیج آموزشی، صدور گواهینامه، ناهار و پذیرایی می باشد). 


 پرداخت آنلاین وجه:

شما میتوانید از طریق لینک زیر دوره خود را ثبت و به صورت آنلاین پرداخت نمائید  

ثبت نام دوره  
“ پرداخت از طریق فیش بانکی:

ثبت نام قطعی با واریز وجه به شماره حساب:56/ 35237551 بانک ملت شعبه اسکان کد 65201 به نام شرکت اعتباربخشی رسالت رازی امکان پذیر است .

(به علت محدودیت تعداد، لطفاً قبل از هرگونه اقدامی با واحد آموزش تماس بگیرید. اولویت با ثبت نام های قطعی است)

تلفن: 22133484-22133505-021                       نمابر: 22374576-021


این دوره به صورت سفارشی در محل بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی نیز قابل برگزاریست.