خدمات آموزشی مشاوره ای

خدمات آموزشی مشاوره ای

احتراما،ً شرکت اعتبار بخشی رسالت رازی به عنوان اولین و تنها شرکت تخصصی ثبت شده و تائید صلاحیت شده در زمینه اعتبار بخشی مراکز بهداشتی درمانی، آمادگی دارد خدمات آموزشی و مشاوره ای مورد نیاز آن مرکز را در راستای پیاده سازی استاندارد های ملی اعتبار بخشی ایران و ارتقاء کیفیت و ایمنی خدمات سلامت به صورت اختصاصی ارایه نماید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید.