ارتباط آنلاین
برای ارتباط با قسمت پشتیبانی از طریق یاهو مسنجر می توانید از طریق لینک زیر پیام خود را ارسال نمائید
تماس با پشتیبانی رسالت رازی
آمار بازدید
بازدید های امروز : 0
بازدید های دیروز : 0
بازدید های 7 روز گذشته : 0
بازدید های 30 روز گذشته : 0
کل بازدید ها : 2405086
سوابق


سوابق کاری شرکت اعتباربخشی رسالت رازی

    دوره های آموزشی در سال 1390
•    دوره دو روزه آشنایی با حاکمیت خدمات بالینی به درخواست مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان در بیمارستان امیرالمونین اهواز در تاریخ 1 و 2 آبان ماه برگزار شد.
•    دو دوره یک روزه آشنایی با حاکمیت خدمات بالینی به درخواست دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سالن اجتماعات دانشگاه در تاریخ 7 و 8 آبان ماه برگزار شد.
•    دوره سه ساعته آشنایی با اعتباربخشی به درخواست دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سالن اجتماعات دانشگاه در تاریخ 7 آبان ماه برگزار شد.
•    دوره یک روزه ی آشنایی با مهارت های رهبری به درخواست بیمارستان شرکت نفت ماهشهر در سالن اجتماعات بیمارستان در تاریخ 22 آبان ماه برگزار شد.
•    دوره دو روزه آشنایی با مدیریت ریسک به درخواست مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت در سالن اجتماعات بیمارستان در تاریخ 29 و 30 آبان برگزار شد.
•    دوره یک روزه مستندسازی به درخواست بیمارستان مهراد در سالن اجتماعات بیمارستان در تاریخ 3 آذر برگزار شد.
•    دوره یک روزه تربیت ممیز داخلی به درخواست آزمایشگاه تشخیص پزشکی رسالت در تاریخ 11 آذر برگزار شد.
•    دوره یک روزه اعتباربخشی به درخواست شبکه بهداشت و درمان بروجرد در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان در تاریخ 26 آذر برگزار شد .
•    دوره دو روزه آشنایی با حاکمیت خدمات بالینی به درخواست سازمان بهداشت و درمان شرکت نفت امیدیه در تاریخ 27 و 28 دی برگزار شد.
•    دوره دو روزه  RCA به درخواست مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان در تاریخ 7 و 8 بهمن برگزار شد.
•    دوره دو روزه اعتباربخشی داخل شرکتی – 5 و 6 بهمن ماه 1390 – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش و دکتر سید محمد صادق مهدوی
•    دوره دو روزه ارزیابی اقتصادی و هزینه داخل شرکتی - اثر بخشی مداخلات در نظام سلامت (مقدماتی) – 12 و 13 بهمن ماه 1390
•    دوره یک روزه آشنایی با مهارت های رهبری داخل شرکتی – 24 بهمن ماه 1390 – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    یک دوره دو روزه تحلیل علل ریشه ای به درخواست مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی در تاریخ های 10 و 11 دی برگزار شد.
•    دوره یک روزه اعتباربخشی به درخواست مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد در تاریخ 14 اسفند برگزار شد.
•    دوره یک روزه اعتباربخشی به درخواست مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان در تاریخ 7 اسفند برگزار شد.
•    دوره یک روزه مستندسازی به درخواست مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان در تاریخ 8 اسفند برگزار شد.
•    دوره یکروزه آشنایی با مهارت های مستندسازی به درخواست دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 16 اسفند ماه برگزار شد .
•    دوره یکروزه آشنایی با مهارت های مستندسازی به درخواست مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان در بیمارستان امیرالمونین اهواز در تاریخ 17 اسفند ماه برگزار شد .
•    دوره دو روزه اعتباربخشی به درخواست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در تاریخ 22 و 23 اسفند برگزار شد.

    دوره های آموزشی در سال 1391
•    دوره دو روزه تحلیل علل ریشه ای وقایع 20 و 21 فروردین - مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان - دکتر تویسرکان منش
•    دوره یک روزه آشنایی با مهارت های مستندسازی - 26 فروردین - بیمارستان انستیتو کانسر - دکتر تویسرکان منش
•    دوره دو روزه آشنایی با حاکمیت خدمات بالینی - 4و 5 اردیبهشت - بیمارستان شرکت نفت ماهشهر - دکتر تویسرکان منش/ دکتر صداقت
•    دوره دو روزه آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک – داخل شرکتی – 11 و 12 اردیبهشت ماه 1391 – مدرس خانم دکتر شقایق وحدت – دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره دو روزه ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای - 16 و 17 اردیبهشت - مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان - دکتر تویسرکان منش
•    دوره یک روزه فرآیند نویسی – 25 اردیبهشت – بیمارستان لبافی نژاد – دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره یک روزه آشنایی با مبانی اعتباربخشی - 27 اردیبهشت - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دکتر مهدوی
•    دوره یک روزه آشنایی با مهارت های مستندسازی - 1 خرداد - بیمارستان فارابی - دکتر تویسرکان منش
•    دوره یک روزه آشنایی با مبانی اعتباربخشی - 3خرداد - مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان - دکتر تویسرکان منش
•    دوره یک روزه آشنایی با مهارت های رهبری - 4 خرداد - مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان - دکتر تویسرکان منش
•    دوره دو روزه مدیریت ریسک و ایمنی بیمار - 30 خرداد و 1 تیر - دانشگاه علوم پزشکی زابل - دکتر تویسرکان منش
•    دوره یک روزه آشنایی با مبانی اعتباربخشی – 4 تیر - بیمارستان لواسانی - دکتر تویسرکان منش
•    دوره یک روزه آشنایی با مهارت های مستند سازی - 7 تیر - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دکتر سمیه حسام
•    دوره 5 روزه تربیت ارزیاب – واقع در هتل ونوس – 20 الی 24 تیر ماه – زیر نظر مدرسین بین المللی
•    دوره یک روزه Case Mix DRG داخل شرکتی - 20 تیر ماه – پروفسور سید محمد الجونید
•    دوره 8 روز آشنایی با مهارتهای مستند سازی - بیمارستان میلاد – 8 الی 31 مرداد ماه – دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره دو روزه آشنایی با مهارتهای مستند سازی- بهداری نیروی زمینی سپاه – 18 و 19 تیر ماه – دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره 5 روزه تربیت ارزیاب اعتبار بخشی، داخل شرکتی – 3 الی 7 مهر ماه – دکتر رضا تویسرکان منش، دکتر محمد صادق مهدوی – خانم دکتر حسام و خانم دکتر وحدت
•    دوره 4 روز آشنایی با مهارتهای مستند سازی - بیمارستان میلاد – 8 الی 30 مهر ماه – دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره دو روزه اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی – بیمارستان راضیه فیروز کرمان – 27 و 29 مهر ماه – دکتر براتی / دکتر ابرازه
•    دوره یک روزه PDP - بیمارستان صنعت نفت ماهشهر – 11 آذر ماه – دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره دو روزه حاکمیت بالینی – مدیریت درمان تأمین اجتماعی همدان – 12 و 13 آذر ماه – دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره دو روزه اعتبار بخشی - مدیریت درمان تأمین اجتماعی همدان – 19 و 20 آذر ماه – دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره یک روزه اعتبار بخشی - مدیریت درمان تأمین اجتماعی کرمان، زرند – 21 آذر ماه – دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره 5 روزه جامع اعتبار بخشی ، داخل شرکتی – 25 الی 29 آذر ماه -دکتر رضا تویسرکان منش، دکتر محمد صادق مهدوی – خانم دکتر حسام و خانم دکتر وحدت
•    دوره یک روزه اعتبار بخشی - مدیریت درمان تأمین اجتماعی کرمان، سیرجان – 17 دی ماه – دکتر رضاتویسرکان منش
•    دوره یک روزه اعتبار بخشی - بیمارستان آیت الله کاشانی – تهران – 29 دی ماه – دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره دو روزه آشنایی با مهارتهای مستند سازی - مدیریت درمان تأمین اجتماعی اصفهان – بهمن ماه – دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره 5 روزه جامع اعتبار بخشی ، داخل شرکتی – 28 بهمن الی 2 اسفند ماه - دکتر رضا تویسرکان منش، دکتر محمد صادق مهدوی – خانم دکتر حسام و خانم دکتر وحدت

    دوره های آموزشی در سال 1392
•    برگزاری دوره جامع اعتباربخشی - دوره 4 روزه آموزش در بیمارستان نفت ماهشهر – 7الی 10 اردیبهشت ماه – دکتر تویسرکان منش
•    برگزاری دوره تربیت ارزیاب - دوره 2روزه تربیت ارزیاب در بیمارستان امام حسین (ع) مشهد – 27الی 28 خرداد ماه – دکتر تویسرکان منش
•    برگزاری دوره جامع اعتباربخشی - دوره 5 روزه آموزش داخل شرکت  – 8الی 12 تیر ماه – دکتر تویسرکان منش ، دکتر وحدت ، دکتر حسام
•    برگزاری دوره تربیت ارزیاب حاکمیت بالینی - دوره 2روزه تربیت ارزیاب داخل شرکت  – 20الی 24 مرداد ماه – دکتر تویسرکان منش ، دکتر وحدت ، دکتر حسام ، دکتر کرانی ، خانم شعاعی
•    دوره آموزشی یک روزه برنامه ریزی استراتژیک در تاریخ 20 مهر ماه واقع در شرکت اعتباربخشی رسالت رازی – مدرس خانم دکتر شقایق وحدت
•    دوره آموزشی یک روزه مدیریت عملکرد در تاریخ 20 مهر ماه - مدیریت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره 4 روزه جامع اعتبار بخشی از تاریخ 6 الی 9  مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان  با حضور جناب آقای دکتر رضا تویسرکان منش، سرکار خانم دکتر حسام و سرکار خانم دکتر وحدت
•    دوره 2 روزه مدیریت بحران در تاریخ 14 الی 15 مهر ماه بیمارستان صنعت نفت ماهشهر - مدرسین آقای دکتر نصیری و جناب آقای دکتر مرادیان
•    دوره آموزشی تربیت ارزیاب اعتبار بخشی 12 الی 16 آبان ماه 1392 – واقع در سالن اعتباربخشی رسالت رازی مدرسین دکتر تویسرکان منش ، دکتر وحدت ، دکتر حسام ، دکتر سید مهدوی صادق مهدوی
•    دوره آموزشی 3 روزه RCA-FMEA در تاریخ 19 تا 21 آبان ماه در بیمارستان نفت ماهشهر با حضور آقای دکتر رضا تویسرکان منش و خانم دکتر حسام بعنوان مدرس
•    برگزاری دوره حسابداری تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی توسط آقای دکتر اکبریان تاریخ 15 دی ماه بهداری شمال شرق سپاه در شهر مشهد
•    برگزاری دوره مدیریت ‌رهبری در بیمارستان ولیعصر قم 3 بهمن ماه  1392 – مدرس دکتر سید محمد صادق مهدوی
•    برگزاری دوره مدیریت بحران در بیمارستان ولیعصر قم 5 بهمن ماه 1392 – مدرس دکتر حسن کرانی
•    برگزاری دوره ممیزی ‌داخلی در بیمارستان ولیعصر قم 13 و 14 بهمن ماه 1392- مدرس آقای دکتر رضا تویسرکان منش
•    برگزاری دوره بحث بهره‌وری و شاخصهای ارزیابی بهمن ماه 1392 در بهداری شمال شرق سپاه مشهد – مدرس آقای دکتر شهرام غفاری
•    برگزاری دوره 2 روزه تربیت ارزیاب صنعت نفت تهران بهمن ماه 1392 – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    برگزاری دوره دو روزه FMEA در بیمارستان امام رضا مشهد 27 و 28 بهمن ماه – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    برگزاری دوره دو روزه FMEA در بیمارستان امام رضا مشهد 10 و 11 اسفند ماه – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    برگزاری دوره یک روزه آشنایی با اعتبار بخشی در بیمارستان امام رضا مشهد 24 اسفند ماه – مدرس دکتر شقایق وحدت

    دوره های آموزشی در سال 1393
•    دوره آموزشی 6 روزه آشنایی با اعتباربخشی 6 الی 14 اردیبهشت ماه 1393 – در بیمارستان امام رضا (ع) ارتش 501 – مدرس دکتر رضا تویسرکان مش – 
•    دوره آموزشی آشنایی با شاخص های عملکردی و بهبود کیفیت 4 روزه در خرداد ماه 1392 – در بیمارستان امام رضا (ع) ارتش 501 – 
•    دوره آموزشی آشنایی با تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن FMEA – 31 تیر ماه 1393 در بیمارستان 501 ارتش – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره آموزشی ایمنی بیمار و بهبود کیفیت در تاریخ 26 و 27 مرداد ماه 1393- واقع در مؤسسه آموزی عالی آزاد آتیه ایرانیان – مدرس دکتر بنفشه صادقی
•    دوره آموزشی ایمنی بیمار و بهبود کیفیت در تاریخ 29 و 30 مرداد ماه 1393- واقع در مؤسسه آموزی عالی آزاد آتیه ایرانیان – مدرس دکتر بنفشه صادقی
•    دوره آشنایی با ایمنی بیمار در تاریخ 3 خرداد ماه 1393 – واقع در بیمارستان هاشمی نژاد تهران – مدرس آقای دکتر رضا تویسرکان منش
•    برگزاری دوره مدیریت خطر و مدیریت بحران 5 و 6 شهریور ماه 1394 – واقع در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی -  مدرس دکتر حسن کرانی
•    دوره آشنایی با RCA و FMEA در تاریخ 8 و 9 شهریور ماه 1393 – واقع در مدیریت درمان استان مرکزی – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    برگزاری دوره مدیریت رهبری 13شهریور ماه 1393 – واقع در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی – مدرس دکتر سید محمّد صادق مهدوی
•    برگزاری دوره برنامه ریزی استراتژیک 15 شهریور ماه 1393 – واقع در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    برگزاری دوره تدوین شاخص ها، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری 16 شهریور ماه 1393 – واقع در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    برگزاری دوره توجیهی آشنایی با نرم افزار اعتباربخشی – 17 شهریور ماه 1393 – مدرس آقای مهندس طارمی
•    برگزاری دوره 5 روزه جامع اعتباربخشی 26 الی 27مهر ماه 1393 – مدرسین دکتر رضا تویسرکان منش – دکتر شقایق وحدت – دکتر حسن کرانی – دکتر علی محمد مصدق راد
•    برگزاری دوره توانمندی سازی منابع انسانی و PDP 24 مهر ماه 1394– واقع در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی - مدرس دکتر علی ابرازه
•    برگزاری دوره آشنایی ایمنی بیمار و مدیریت خطر 24 آبان ماه 1394 – واقع در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    برگزاری دوره ممیزی داخلی 29 آبان ماه 1394 – واقع در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی -  مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    برگزاری دوره آشنایی با سنجه های اعتباربخشی 11 و 12 آذر ماه 1394 - واقع در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    برگزاری دوره آشنایی با تحلیل علل ریشه ای خطا RCA 23 آذر ماه 1394 – واقع در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    برگزاری دوره آشنایی با CaseMixDRG 12 آذر ماه 1394-واقع در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – مدرس دکتر شهرام غفاری
•    برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران 19 آذر ماه 1394 واقع در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان – مدرس دکتر حسن کرانی
•    برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران 20 آذر ماه 1394 واقع در بیمارستان آریا اهواز– مدرس دکتر حسن کرانی
•    دوره آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک 27 دی ماه 1393 - واقع در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک 8 بهمن ماه 1394 - واقع در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان – مدرس دکتر علی محمد مصدق راد
•    دوره آشنایی با برنامه عملیاتی 9 بهمن ماه 1394 - واقع در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان – مدرس دکتر علی محمد مصدق راد
•    دوره آشنایی با سنجه های 13 بهمن ماه 1394 - واقع در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره آشنایی با خط مشی نویسی و مستند سازی مورخ 20 بهمن ماه 1394 - واقع در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره آشنایی با مدیریت بحران 19 اسفندماه 1394 – واقع در بیمارستان خاتم الانبیاء گنبد (مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان) – مدرس دکتر علی نصیری
•    دوره آشنایی با ممیزی داخلی 23 و 24 اسفند ماه 1393 - واقع در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان –مدرس دکتر رضا تویسرکان منش

    دوره های آموزشی در سال 1394
•    دوره آشنایی با بهبود کیفیت، برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی در 22 و 23 اردیبشهت ماه 1394– واقع در بیمارستان رازی تربت حیدریه –مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره آشنایی با ایمنی بیمار و بهبود کیفیت 5 و 6 خرداد ماه 1394 - واقع در بیمارستان سید الشهدا فارسان – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره آشنایی با با تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی FMEA  22 خرداد ماه 1394 - واقع در در کلینیک دندانپزشکی امام خمینی (ره)  –مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    دوره آشنایی با مدیریت ریسک  10 و 11 مرداد ماه 1394 - واقع در بیمارستان سید الشهدا فارسان  –مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    3  دوره 3 روزه آشنایی با ایمنی بیمار، بهبودکیفیت و مدیریت بحران از تاریخ 12 الی 14 مرداد ماه  1394 - بیمارستان امام زمان اسلامشهر (عج) – مدرس دکتر رضا تویسرکان منش – دکتر شقایق وحدت – دکتر علی نصیری
•    دوره آموزشی آشنایی با اعتباربخشی در از تاریخ 17 الی 18 شهریور ماه 1394 - در مدیریت درمان اهواز  - مدرس دکتر رضا تویسرکان منش
•    4 روز دوره آشنایی با سنجه های و رفع ابهامات سنجه های اعتباربخشی، بهبود کیفیت، برنامه ریزی استراتژیک (کارت امتیازی متوازن) و مدیریت ریسک از تاریخ 3 الی 6 مرداد ماه 1394- مدرس دکتر رضا تویسرکان منش – دکتر شقایق وحدت
•    5 روز دوره آشنایی با ایمنی بیمار ، مدیریت بحران، برنامه ریزی عملیاتی، شاخص های کلیدی عملکرد و بهبود کیفیت از تاریخ 21 الی 25 شهریور ماه 1394- مدرس دکتر رضا تویسرکان منش – دکتر شقایق وحدت – دکتر نصیری


    ارزیابی بیمارستان ها سال 1391
•    ارزیابی دو روزه بیمارستان امام حسین کرمانشاه ، بهداری نیروی زمینی – 8 و 9 آذر ماه – دکتر رضا تویسرکان منش – خانم احمدی
•    ارزیابی دو روزه بیمارستان عارفیان ارومیه بهداری نیروی زمینی – 28 و 29 آذر ماه – دکتر تبریزی
•    ارزیابی یک روزه بیمارستان شهید بقایی اهواز ، بهداری نیروی زمینی – 17 دی ماه - خانم وحیدی ، خانم دکتر وحدت و خانم دکتر حسام
•    ارزیابی یک روزه بیمارستان نبی اکرم (ص) بهداری نیروی زمینی سپاه – 23 اسفند ماه - خانم شعاعی - خانم دکتر حسام

    کنگره و سمینار ها سال 1391
•    کنگره بین المللی اعتبار بخشی – واقع در سالن همایش های رازی – 19 تیر ماه 1391
•    دوره های آموزشی در سال 1392
•    دوره 4 روزه جامع اعتبار بخشی - بیمارستان صنعت نفت ماهشهر - 7 الی 10 اردیبهشت ماه - دکتر رضا تویسرکان منش و خانم دکتر وحدت
•    دوره 5 روزه جامع اعتبار بخشی ، داخل شرکتی – 8 الی 12 تیر ماه - دکتر رضا تویسرکان منش ، دکتر محمد صادق مهدوی ، خانم دکتر حسام و خانم دکتر وحدت
•    دوره 5 روزه تربیت ارزیاب حاکمیت بالینی ، داخل شرکتی – 20 الی 24 مرداد ماه - دکتر رضا تویسرکان منش، دکتر محمد صادق مهدوی ، خانم دکتر حسام و خانم دکتر وحدت

    ارزیابی بیمارستان ها سال 1392

•    ارزیابی دوره روزه بیمارستان ولیعصر، قم- 14 الی 15 فروردین ماه - دکتر تویسرکان منش و خانم دکتر حسام

    ارزیابی بیمارستان ها سال 1393

•    ارزیابی دوره روزه بیمارستان امام رضا (ع) 501 ارتش، - بهمن ماه ماه - دکتر شقایق وحدت و خانم دکتر حسام

    کنگره و سمینار ها سال 1392

•    سمینار یک روزه آموزشی معرفی اعتبار بخشی بیمارستان امام حسین (ع) مشهد – 19 فروردین ماه - دکتر تویسرکان منش دکتر وحدت
•    برگزاری سمینارآموزشی"تدوين برنامه استراتژيك و برنامه عملياتي در نظام اعتباربخشي" در بیمارستان شریعتی، با حضور مدیران و مترون های بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران – 29 آبان ماه

    کنگره و سمینار ها سال 1393

•    برگزاری سمینار یک روزه آشنایی با سنجه های جدید اعتباربخشی 5 آبان ماه 1393 - مدرسین دکتر رضا تویسرکان منش – دکتر سید محمد صادق مهدوی دکتر حسن کرانی
•    برگزاری دوره آشنایی با کارت امتیازی متوازن BSC – مورخ 3 در دی ماه 1394 – واقع در مشهد

    شرکت در نمایشگاه های در  سال 1393
شرکت در کنگره مدیریت بیمارستانی واقع در سالن همایش های رازی مورخ 21 و 22 مرداد ماه 1393

    نشریات سال 1392
•    انتشار کتاب جدیدترین استانداردهای اعتباربخشی بین المللی (ویرایش پنجم سال 2014)